Skip to main content

Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal

HEM | MENY | Arkiv | Besöksmål | Bildarkiv & föremål | Bilder & album | Diverse | Föremål | Ljud | Nyckelord | Nyheter (Kx, Ka) | Play (film) | System. arkivfört. | Utställningar | År | Kalixforskarnas arkiv

Några digitala Utställningar

Norrbotten på Skansen

Norrbotten är sparsamt representerat på Skansen i Stockholm. Vi följer i spåren av Norrbotten, och möter bl.a. famlijen Bergman och får veta mer om deras historia. Gå till den virtuella rundturen.

Vassholmen

Under stora delar av 1900-talet är Vassholmen flottningsskilje för Kalix älv. Här sorteras det flottade timret, och paketeras ihop för de olika skogsbolagen. Det är älvflottningens hjärta, skulle man nog kunna säga....

Fler digitala utställningar...

Nyheter från ekomuseet

Digitala utställningar kommer 2018
Skall ekomuseet permanentas?
Ekomuseet flyttar in helt på Internet Archive
NSD: Ekomuseet inför ett vägval
Norrbottenskuriren: Swedish Lapland lockar rekordmånga
Fler virtuella utställningar
Ny generation utställning och virtuell rundtur
Ekomuseets kulturrum nu klart
Den nya tidens hotell - 50-talet i Kalix
Ekomuseets kulturrum invigs 15/5 på Folkets hus i Överkalix

In English: This collection consists of documents from 19th century connected to the forest industry in Kalix valley, in the very north of Sweden. The history also connects to other parts of Sweden and to other parts of the world, because of the over-sea export to Europe and to America. Most of the documents are in Swedish.

Vad innebär ekomuseet?

1800-talets skogs- och träindustrihistoria ger karaktär åt Kalix älvdal. Älven är ett storslaget kulturminne, som i historien knöt ihop dalgången. Jag vill berätta om detta i ett större sammanhang för besökare, ortsbor och skolungdomar, med hjälp av kulturmiljöer och besöksmål – från herrgård till nybygge, från flottare till träpatron.

Detta är ett ekomuseum med åtskilliga besöksmål i Kalix och Överkalix, ett drygt 40-tal filmer på nätet (mina och andras) och flera utställningar, både online och i fysiskt. Det pekar också ut tre delvis bortglömda utställningar som tidigare producerats av Länsmuseet, vid Vassholmen, Jockfall och Björkfors.

I några av audioguiderna medverkar flera experter från resp. besöksmål, däribland Bengt-Göran Nilsson, Everth Johansson och Thorbjörn Riktig. För utställningarna samarbetar jag bl.a. med Kalix kommun, Ytterbyns hembygdsförening, Filipsborgs herrgård, Björkforsortens intresseförening, Risö hembygds- och bagarstugeförening, m.fl.

Bakgrund

Grosshandlaren Johan Bergman Olson lade som finansman på 1800-talet, en viktig grund för näringar och jobb i dagens Norrbotten – med tydliga kopplingar till Stockholm som central handelsplats. En lång rad träpatroner gick i hans spår i Kalix älvdal, och kunde få hans hjälp med kunskaper, nätverk eller pengar – direkt eller indirekt. De vidareutvecklade affärsmöjligheterna genom att köpa in skog, anlägga ångsågverk och exportera timmer och andra skogsprodukter: Johan August Bergman, David Hummel, Johannes Sällström, Karl Bergbom, P.A. Svanberg, C.O Bergman osv. Deras ångsågar och bolagsskogar sträckte sig från källorna till havet, i både Kalix älvdal och andra älvdalar. Företagen sysselsatte många, samtidigt som den begynnande kapitalismen naturligtvis också skapade nya problem, däribland kring arbetarnas situation.

De gamla originalpappren från patronernas bolag och från Bergman Olsons verksamhet i Stockholm, är historieskrivarens praktiska byggstenar. Bland gammal bokföring och affärsbrev går det att hitta nya sanningar bakom samhällsutvecklingen,eller kanske bakom ett enskilt människoöde bland någon av företagens tusentals anställda. Ännu bättre blir historieskrivningen med tillgång även till en del personlig korrespondens och anteckningar. Tanken med projektet är att tillgängliggöra dessa papper digitalt i ett sammanhang, då ökar naturligtvis möjligheterna dramatiskt attdet verkligen utförs historiska studier.

Kontakt: Magnus Cedergren, mace (at) lysator.liu.se. Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal bedrivs fristående utan formaliserad anknytning till annan organisation utöver här nämnda.


Ekomuseet är medlem av Arbetsam
Ekomuseet har och har haft anslag från Interntfonden, Riksantikvarieämbetet samt Länsstyrelsen i Norrbottens län, samt ekonomiska bidrag från Kalixbygdens forskarförening och Föreningen Johan Bergman Olosons ättlingar.

45
RESULTS
rss


PART OF
Additional Collections
Media Type
45
movies
Year
1
2015
10
2014
10
2013
3
2012
3
2011
9
2010
More right-solid
Topics & Subjects
34
historisk skogsexport från kalix älvdal
11
johan bergman olson
9
kalix
8
waldemarsudde
2
bergman hummel & co
2
björkfors
More right-solid
Collection
Creator
45
historisk skogsexport play
420
grytnäsarkivet
264
filipsborgsarkivet
128
bildarkivet
116
bergman-olson-almska samlingarna
101
nordiska museets föremål
95
arkitektur- och designcentrums bilder
More right-solid
Language
44
Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Published
Creator
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Play
movies
eye 40
favorite 0
comment 0
Om livet i Båtskärsnäs från 1993. En film publicerad med godkännande från Kalix Folkhögskola. Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, baskeri, båtskärsnäs
Bengt-Göran Nilson berättar om Vassholmen, flottningen, skogs- och träindustrihistorien vid Vassholmsdagen 2014. Filmat av Viktor Nilsson och redigerat av Magnus Cedergren. Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, vassholmen, flottning
Bengt-Göran Nilsson berättar om Vassholmen, flottningen, skogs- och träindustrihistorien från 2014 Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bengt-göran nilsson, vassholmen
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Play
movies
eye 293
favorite 0
comment 0
Film om grosshandlaren Johan Bergman Olsons bruk Björkfors i Kalix. Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, björkfors, johan bergman olson, johan august bergman,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Play
movies
eye 20
favorite 0
comment 0
Åke Hellström driver sitt bryggerimuseum i Bjumisträsk Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bjumisträsk, åke hellström, bryggerimuseet,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Play
movies
eye 28
favorite 0
comment 0
Bernt Nilsson berättar om bäckflottning i Kugerbäcken Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bäckflottning, kugerbäcken, bernt nilsson
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Play
movies
eye 9
favorite 0
comment 0
Föredrag av Bengt-Göran Nilsson, inspelat av Viktor Nilsson på Filipsborgs herrgård den 23 juli 2014
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix, kalixälven, kalix älv, calis
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Play
movies
eye 26
favorite 0
comment 0
En film från Kalix folkhögskolan 1991, publicerad med tillstånd. Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, industrialiseringen
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Play
movies
eye 11
favorite 0
comment 0
Berättelsen om Henrik Deutsch, svärfar till Johan Bergman Olson Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, henrik deutsch, torneå
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Play
movies
eye 83
favorite 0
comment 0
En film på ca 9 min om Johan Bergman Olson, hans familj och verksamhet i Stockholm Filmen på Youtube
Topics: johan bergman olson, grosshandlare, stockholms ström, waldemarsudde, stockholm
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Play
movies
eye 17
favorite 0
comment 0
Ett besök i Fattenborg i juli 2014, videoblogg Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, fattenborg, videoblogg
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Play
movies
eye 16
favorite 0
comment 0
En film om familjen Bergmans särskilda relationer till kristendomen, om Henrika Bergman, Carl Henrik Bergman och Carl Alm Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, carl bergman, carl henrik bergman, carl alm, henrika...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Play
movies
eye 53
favorite 0
comment 0
En film om tragedier i Sangis, några av familjen Bergmans förfäder på 1600-talet. Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grels turesson, lars jönsson, sangis
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Play
movies
eye 29
favorite 0
comment 0
Berättelsen om en av Bergmans gårdar i Kalix Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäs, grytnäs herrgård, johan bergman olson
Föredrag av Jan Olov Westerberg på Filipsborgs herrgård den 23 juli 2015 Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, jan olov westerberg, kalix museum, naturhistoriska...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Play
movies
eye 26
favorite 0
comment 0
Marianne Malmelind berättar om Pålänge hembygdsgård och lite om Pålänges historia. Kalix älvdal. Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, pålänge hembygdsgård, pålänge, marianne malmelind
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Play
movies
eye 17
favorite 0
comment 0
Hembygdsgården i Töre, Kalix Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, hyttgården, töre
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Play
movies
eye 372
favorite 0
comment 0
En film om Johan Bergman Olsons sjöfart Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, skeppsredare, johan bergman olson, segelsjöfart,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Play
movies
eye 11
favorite 0
comment 0
Museets ordförande Margith Burman berättar om fiskemuseet, som ligger vid kajen i centrala Kalix Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, fiskemuseet, kalix fiskemuseum, margith burman
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Play
movies
eye 40
favorite 0
comment 0
Journalbilder från 1940-talets Kalix folkhögskola, publicerat med tillstånd. Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix folkhögskola, näsbyn
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Play
movies
eye 32
favorite 0
comment 0
En serie i 6 delar om familjen Bergman Olson, deras verksamhet och ursprung Filmen på Youtube
Topics: kalix, waldemarsudde, johan bergman olson, henrik deutsch, henrika bergman
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Play
movies
eye 34
favorite 0
comment 0
En serie i 6 delar om familjen Bergman Olson, deras verksamhet och ursprung Filmen på Youtube
Topics: kalix, waldemarsudde, johan bergman olson, segelsjöfart, kristendom
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Play
movies
eye 28
favorite 0
comment 0
En serie i 6 delar om familjen Bergman Olson, deras verksamhet och ursprung Filmen på Youtube
Topics: kalix, waldemarsudde, johan bergman olson, björkfors, grytnäs
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Play
movies
eye 27
favorite 0
comment 0
En serie i 6 delar om familjen Bergman Olson, deras verksamhet och ursprung Filmen på Youtube
Topics: kalix, waldemarsudde, johan bergman olson, karlsborgsverken, karlsborg, bergman hummel & co,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Play
movies
eye 12
favorite 0
comment 0
En serie i 6 delar om familjen Bergman Olson, deras verksamhet och ursprung Filmen på Youtube
Topics: kalix, waldemarsudde, johan bergman olson, oviken, erik andersson, rehn, piteå, öjebyn
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Play
movies
eye 18
favorite 0
comment 0
En serie i 6 delar om familjen Bergman Olson, deras verksamhet och ursprung Filmen på Youtube
Topics: kalix, waldemarsudde, johan bergman olson, pite lappmark, arjeplog, arvidsjaur, skellefteå, kåge,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Play
movies
eye 533
favorite 0
comment 0
En kort introduktionsfilm om bakgrunden till Kalix-Waldemarsudde Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, johan bergman olson, kalix, waldemarsudde
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Play
movies
eye 76
favorite 0
comment 0
En film om nedläggningen av Karlsborgs sågverk i Kalix från 1988 av Kalix folkhögskola. Publicerad med tillstånd. Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, karlsborgs sågverk, karlsborgsverken, karlsborg
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Play
movies
eye 16
favorite 0
comment 0
Kulturhistoria i Kalix - vad kan det bli av det? Videoblogg från 2014 Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kulturhistoria, kalix
publicaccesstvsweden
by Historisk skogsexport Play
movies
eye 222
favorite 0
comment 0
Ett reportage från en kurs i utställningbyggande i november 2010, hållen i Eskilstuna av Arbetsam
Topics: utställningsbyggande, arbetsam, eskilstuna
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Play
movies
eye 21
favorite 0
comment 0
Cnut Sundqvist berättar om kustmuseet i Siknäs, Kalix Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kustmuseet, siknäs, kustmuseet i siknäs, siknäs...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Play
movies
eye 21
favorite 0
comment 0
Flottningen återuppstår på en enda plats i Sverige, vid en enda gång per år... Kvistabäcken ligger på gränsen mellan Härjedalen, Hälsingland och Medelpad. Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kvistabäcken, bäckflottning, kvistabäckens flottled
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Play
movies
eye 116
favorite 0
comment 0
En länk till en film på Youtube. Lotsning från Karlsborg till Malören och en skildring av av livet på Malören 1944. Filmen är digitaliserad av Kalix Folkhögskola. Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, malören, 1944, kalix folkhögskola
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Play
movies
eye 42
favorite 0
comment 0
Maria Jönsdotter och hennes begåvande familj från Ytterbyn Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, maria jönsdotter, jöns svanberg, helena svanberg
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Play
movies
eye 15
favorite 0
comment 0
En resa i ekomuseets land i maj 2014, videoblogg Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, ekomuseets land, videoblogg
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Play
movies
eye 34
favorite 0
comment 0
Rikti Dockas är ett samiskt skogsnybygge med rötter i 1840-talet, välbevarat där det ligger långt ut i skogen i Överkalix kommun Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, rikti dockas, nybyggare, skogsnybygge, samer
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Play
movies
eye 420
favorite 0
comment 0
Agneta Lundström berättar om sin uppväxt på Stora Rosenvik på Djurgården i Stockholm. Filmat av Anders Bergman och redigerat av Magnus Cedergren 2012. Filmen på Youtube
Topics: stora rosenvik, rosenvik, djurgården, agneta lundström
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Play
movies
eye 157
favorite 0
comment 0
Uppemot 60 personer deltog i en rundvandring 10/9 2011 med tema Waldemarsudde på 1800-talet. Vi hade en sagolik tur med vädret, sol och nära sommartemperatur. Somliga deltagare var ättlingar till Johan Bergman Olson, hans syster och bror, medan andra hade fångats av anknytningen till Norrbotten och Kalix älvdal. Några från Djurgårdens hembygdsförening deltog också, liksom några släktforskare vid Stockholms universitet. Filmen på Youtube
Topics: waldemarsudde, rundvandring, historisk skogsexport från kalix älvdal
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Play
movies
eye 51
favorite 0
comment 0
Ett stycke levande historia i Tällberg, som senare blivit något annat Filmen på Youtube
Topics: siljansgården, siljansskolan, tällberg, harald alm
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Play
movies
eye 17
favorite 0
comment 0
En film från Kalix folkhögskola, publicerad med tillstånd 2013. Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, storön, laggkärl, laggkärlstillverknng, tunnor, tunna
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Play
movies
eye 33
favorite 0
comment 0
År 1873 är det högkonjunktur i skogsnäringen, inte minst i Kalix älvdal. För inspektorn Johannes Sällström går allting mycket fortare. Samtidigt är det många som hamnar i kläm när skogsbolaget Bergman Hummel & co snabbt expanderar. Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, johannes sällström, bergman hummel & co, kalix...
Community Video
by Historisk skogsexport Play
movies
eye 97
favorite 0
comment 0
Utdrag från ett föredrag av Hans Frykman den 2 oktober 2010 om Gustaf Bergman och hans tid som föreståndare för Sätra Brunn i Västmanland Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, sätra brunn, gustaf bergman, f.a.g. bergman
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Play
movies
eye 326
favorite 0
comment 0
En flim redigerad av Everth Johansson med journalbilder från flottningsepoken i Kalix älv Filmen på Youtube
Topics: flottning, kalix älv, kalix älvs flottningsförening, vassholmen, älvflottning
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Play
movies
eye 22
favorite 0
comment 0
En okänd historia berättad av Allan Nordmark och Magnus Cedergren Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, tjära, tjärexport, tjärtillverkning, allan nordmark
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Play
movies
eye 26
favorite 0
comment 0
Det finns en alldeles unik mängd kulturmiljöer i Överkalix kommun, med minnen från den statliga Domänverkstiden. Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, överkalix, statligt skogsbruk, domänverket, ängesån,...